Calibri Textbyrå

Textarbeten i alla storlekar

Vårda dina idéer, förvalta dina tankar och ta väl hand om din kreativitet, fantasi och berättarlust.

Att skräddarsy en textlösning som passar ihop med dina idéer och tankar, är min motivation. Skrivande och text i alla dess former är min drivkraft och jag brinner för ett kreativt språkbruk och målande formuleringar.

Calibri Textbyrå verkar i det nästintill oändliga ordlandskap som vi dagligen möter, där jag med stort intresse baserar mitt arbete på erfarenhet och lust.

Grundtanken med arbetet i min Textbyrå, är att du har ett textbehov som jag tillgodoser. Det kan vara en påbörjad text, stödord eller bara en idé. Du kanske redan har en färdig text som ska granskas, disponeras om eller finputsas?

Tillsammans med dig vill jag skapa, polera, redigera och strukturera texter, så att de känns rätt för dig, din målgrupp, dina läsare och för det media du väljer att publicera i.

Textbehov finns med all säkerhet, men kanske inte alltid tiden.

Calibri Textbyrå hjälper dig att få tid över till annat!

Calibri Textbyrå har funnits sedan 2010 och drivs av mig, Helena Norling.

Företaget är resultatet av många års skrivarambitioner kombinerat med en barndomsdröm; Att jobba med text, ord, språk och skrivande.

Att få erbjuda mina texttjänster till någon som har behov av text men som själv saknar tid att skriva den, är ren glädje.

Att föreslå justeringar, bolla idéer och nyanseringar tillsammans med författare som lider av skrivkramp, är både utmanande och roligt.

Att coacha hungriga skribenter eller att få lära ut kreativt skrivande till skrivarlystna barn och vuxna, det är mer än en ynnest.

Det är mitt jobb!